Städtjänster

Välj den städtjänst som du är intresserad av:

 

Vi hjälper dig självklart med RUT-avdraget!

För mer information om RUT-avdrag besök gärna Skatteverkets hemsidan: https://www.skatteverket.se/privat/fastigheterochbostad/rotochrutarbete.4.2e56d4ba1202f95012080002966.html?q=rut

Beräkna ditt RUT-avdrag:

https://www.skatteverket.se/privat/fastigheterochbostad/rotochrutarbete/uppskattadittrotochrutavdrag.4.d5e04db14b6fef2c8698ac.html