Sanering

Clear 2 go utför även vissa typer av sanering. Kontakta gärna oss om du har frågor angående de olika typerna av sanering.

  • Brandsanering
  • Fuktsanering
  • Industrisanering
  • Klottersanering
  • Luktsanering
  • Röksanering

 

Naturligtvis är det ERA önskemål som styr vad som ingår.

Vi städar överallt, enligt ovanstående lista om det är fysiskt möjligt, naturligtvis gör vi alltid allt som står i vår makt för att göra rent och snyggt!